Naša kvalita, rýchlosť, spoľahlivosť a cena sú pre našich
zákazníkov výhodou.

UŽ 26 ROKOV!

Vodojemy

Akumulačné nádrže vodojemov je možné stavať jednotlivo, vzájomne kombinovať, prípadne vodotesne deliť na jednotlivé komory.

 

Dvojkomorový vodojem o objeme 200m3 s armatúrnou komorou obec Rudník.

 

Armatúra stropu akumulačné nádrže vodojemu o celkovom objeme 113mm3 v obci Trstěnice.

 

Oddebnení steny akumulačnej nádrže v obci Jama.