Nasza jakość, szybkość, niezawodność i cena są dla naszych
klientów zaletą.

PRZEZ 31 LAT!

Bioplynové nádrže

Biogazownie umożliwiają stabilizację odchodów zwierzęcych i redukcję zapachów, ekologiczną produkcję ciepła i energii elektrycznej oraz produkcję wysokiej jakości nawozów organicznych.
Wykorzystując odpady organiczne, zmniejszają zależność od paliw kopalnych i redukują gazy cieplarniane..

Homogenizační a přečerpávací jímka BPS.