Naše kvalita, rychlost, spolehlivost a cena jsou pro naše
zákazníky výhodou.

JIŽ 28 LET!

MÍČ SYSTÉM, s.r.o.
MÍČ SYSTÉM SK, s.r.o.

Nově
velkoobjemové nádrže

4.700m3

Od roku 1993 se specializujeme na výstavbu kruhových monolitických nádrží pomocí nově vyvinutého velkoplošného systémového bednění. Za tuto dobu jsme zhotovili více než 1300 nádrží. Betonové monolitické konstrukce provádíme i za použití rovného systémového bednění.

Jsme menší, vzájemně provázané stavební firmy, která mají dokonale zvládnutou logistiku a jsme schopni pružně reagovat na požadavky zákazníků po celém území České, Slovenské republiky a Polska.

Našim cílem bylo od začátku podnikání dodávat rychle, cenově a kvalitativně výhodné nádrže. Postupně jsme vstoupili do podvědomí projektantů jako dodavatelé nádrží různého využití a stali se subdodavateli velkých stavebních firem.


 

Čistička odpadních vod Partizánské
Betonová nádrž Ohaře
požární nádrže
vodojem Knapovec
výstaba nádrže
odbedněná nádrž
betonování nádrže
odstraňování bednění z nové nádrže