Nasza jakość, szybkość, niezawodność i cena są dla naszych
klientów zaletą.

PRZEZ 31 LAT!

Nádrže ČOV

Při stavbách spolupracujeme s firmami specializujícími se na kompletní dodávku čistíren odpadních vod a technologických zařízení pro čištění odpadních vod.

V úpravnách odpadních vod jsou naše stavby využívány jako dosazovací, uskladňovací a čistící nádrže.