Naša kvalita, rýchlosť, spoľahlivosť a cena sú pre našich
zákazníkov výhodou.

UŽ 31 ROKOV!

MÍČ SYSTÉM SK, s.r.o.
MÍČ SYSTÉM, s.r.o.

Nově
velkoobjemové nádrže

4.700m3

Od roku 1993 sa špecializujeme na výstavbu kruhových monolitických nádrží pomocou novovyvinutého velkoplošného systémového bednenia. Za toto obdobie sme zhotovili viac než 1300 nádrží. Betónové monolitické konštrukcie robíme aj za použitia rovného systémového bednenia.

Sme menšie, vzájomne prepojené stavebné firmy, ktoré majú dokonale zvládnutú logistiku a sme schopní pružne reagovať na požiadavky zákazníkov na celom území Českej, Slovenskej republiky a Poľska.

Našim cieľom bolo od začiatku podnikania dodávať rýchle, cenove a kvalitatívne výhodné nádrže. Postupne sme vstúpili do podvedomia projektantov ako dodávatelia nádrží rôzného využitia a stali sme sa subdodávateľmi veľkých stavebných firiem.


 

Čistička odpadových vôd Partizánské
betónová nádrž Ohaře
požiarne nádrže
vodojem Knapovec
výstaba nádrže
nádrž s odstráneným debnením
betónovanie nádrže
odstraňovanie debnenia z novej nádrže