Naše kvalita, rychlost, spolehlivost a cena jsou pro naše
zákazníky výhodou.

JIŽ 28 LET!

Nádrže ČOV

Při stavbách spolupracujeme s firmami specializujícími se na kompletní dodávku čistíren odpadních vod a technologických zařízení pro čištění odpadních vod.

V úpravnách odpadních vod jsou naše stavby využívány jako dosazovací, uskladňovací a čistící nádrže.