Naše kvalita, rychlost, spolehlivost a cena jsou pro naše
zákazníky výhodou.

JIŽ 28 LET!

Bioplynové nádrže

Bioplynové stanice umožňují stabilizaci exkrementů hospodářských zvířat a snížení zápachu, ekologickou výrobu tepelné a elektrické energie, výrobu vysoce kvalitních organických hnojiv.
Využitím organického odpadu snižují závislosti na fosilních palivech a redukují skleníkové plyny.

Homogenizační a přečerpávací jímka BPS.