Naše kvalita, rychlost, spolehlivost a cena jsou pro naše
zákazníky výhodou.

JIŽ 28 LET!

Retenční nádrže

Účelem retenčních nádrží je zachytit ráz dešťové vody ze zpevněných ploch a střech objektů.
Nádrže lze kombinovat a sestavovat do požadovaných objemů. V nádržích je možno vytvářet technologické prostupy, oddělené prostory pro nouzový přepad a umístění vírových ventilů.