Naša kvalita, rýchlosť, spoľahlivosť a cena sú pre našich
zákazníkov výhodou.

UŽ 31 ROKOV!

Sprinklerové nádrže

Nádrže slúžia na akumuláciu pohotovostnej zásoby požiarnej vody u nákupných, logistických centier a priemyselných zón.
Strop nádrže je dimenzovaný až na zaťaženie prejazdom ťažkými nákladnými automobilmi.
Nádrže sú osadzované vstupnými rebríky, montážnou a obslužnou plošinou a poklopy až do zaťaženia D400.