Naša kvalita, rýchlosť, spoľahlivosť a cena sú pre našich
zákazníkov výhodou.

UŽ 31 ROKOV!

Retenčné nádrže

Účelom retenčných nádrží je zachytiť ráz dažďovej vody zo spevnených plôch a striech objektov.
Nádrže je možné kombinovať a zostavovať do požadovaných objemov. V nádržiach je možné vytvárať technologické prestupy, oddelené priestory pre núdzový prepad a umiestnenie vírových ventilov.