Naša kvalita, rýchlosť, spoľahlivosť a cena sú pre našich
zákazníkov výhodou.

UŽ 31 ROKOV!

Technika pre výstavbu nádrží

Bioplynové stanice umožňujú stabilizáciu exkrementov hospodárskych zvierat a zníženie zápachu, ekologickú výrobu tepelnej a elektrickej energie, výrobu vysokokvalitných organických hnojív.
Využitím organického odpadu znižujú závislosti na fosílnych palivách a redukujú skleníkové plyny.

Doprava a montáž velkoplošného bednění.