Naša kvalita, rýchlosť, spoľahlivosť a cena sú pre našich
zákazníkov výhodou.

UŽ 31 ROKOV!

Kruhové nádrže

Kruhové betónové nádrže

...zhotovené pomocou špeciálného velkoplošného systémového bednenia.

Používané ako

  • odpadové a močovkové nádrže
  • nádrže na odpadovú vodu z mliekarní na poľnohospodárskych družstvách
  • vodojemy pitnej vody
  • požiarne nádrže
  • odkalovacie nádrže
  • čistiarne odpadových vôd
  • záchytné retenčné nádrže

Špeciálne velkoplošné systémové bednenie

...umožňuje výstavbu nádrží s objemom 28m3 až 4700m3, nadzemných aj zapustených do terénu, otvorených aj krytých únosným stropom, podľa požiadaviek projektantov a investorov.