Naša kvalita, rýchlosť, spoľahlivosť a cena sú pre našich
zákazníkov výhodou.

UŽ 31 ROKOV!

Nádrže ČOV

Pri stavbách spolupracujeme s firmami špecializujúcimi sa na kompletnú dodávku čistiarní odpadových vôd a technologických zariadení na čistenie odpadových vôd.

V úpravniach odpadových vôd sú naše stavby využívané ako dosadzovacie, uskladňovacie a čistiace nádrže.